De Faberkrant

Johan Faber Foei, Pieke!

Als je een beetje op leeftijd raakt dan gaat alles je niet even vlot meer af. Niet al te zware klus sen, daar hebben we (nog) geen problemen mee. Maar als het nog al wat inspanning vereist dan wordt het wat moeilijker. En oh, wat zijn we dan blij dat we tenslotte er even bij kunnen zitten en meestal zijgen we op een stoel neer, met de verzuchting "……hè, hè, blij dat ik even zit…" En soms, heel soms, zeg ik in zo'n geval er zuchtend bij "Foei,…..pieke..!!"En dat heeft natuurlijk zijn oorsprong. Toen ik zo'n tien á twaalf jaar was woonden we eerst aan de Willem Sprengerstraat en later aan het Mariahof in Leeuwarden. En behalve de buren had- den mijn ouders eigenlijk geen (soms aan lopende)vrienden of bekenden in de buurt. Maar toch was er ééntje…….,."Vrouw Wagenaar".  Zij was net zoals mijn moeder een Gelderse en ze woonde met haar dochter op het Oud Eigenbrood, wat parallel liep aan het Oldegalileeën, dicht bij het Mariahof. Zij was een forse en "omvangrijke' vrouw, nog helemaal gekleed naar Gelderse traditie, compleet met gouden oorijzer, met daarover heen een floddermuts. En met dat laatste verdiende zij ook nog een paar centen. Want het was een hele toer om die flodder- mutsen te wassen en daarna weer te stijven in model te krijgen voor het gouden oorijzer.En zij kon dat als geen ander en maakte er een beetje haar beroep van. Wij kwamen nog wel eens bij haar thuis want wij deden dikwijls boodschappen voor haar en kregen daar dan een paar centen voor. En in de woonkamer (met bedstede) had ze de tafel met stoelen staan. En op die tafel stond de kanarie in het kooitje. En met de kanarie, die ze Pieke noemde, had vrouw Wagenaar hele gesprekken. Maar voor ze zover was moest ze eerst in haar stoel zitten en dat was niet eens zo eenvoudig, want ik vertelde al dat Vrouw Wagenaar best wel "omvangrijk" was. En als ze dan zat en de mazzel had net tussen de twee leuningen te passen, dan verzuchtte ze luid (en duidelijk) "Foei,…..Pieke…!"En Pieke had intussen best in de gaten, dat het niet zo gemakkelijk ging met Vrouw Wagenaar.