De Faberkrant

Johan Faber oude foto van opoe 80 jaar

Zowaar komt er plotseling een familiefoto op de Facebook-Faberkrant-pagina met toch flink wat nostalgische herinneringen. De foto is namelijk gemaakt toen onze moeder (Opoe Faber) tachtig jaar werd; ze woonde toen in het bejaardencentrum "Rickingahof"in Oosterwolde. Zonder het haar te vertellen hadden we in verband met haar verjaardag een familie-bijeenkomst georga- niseerd in Hotel 'De Zon"in Oosterwolde, waar alle kinderen en kleinkinderen  zich op de ochtend van 15 november 1963 hadden verzameld. En toen de familie min of meer compleet was, togen de oudste en de jongste zoon, dus Klaas en Johannes, naar het bejaardencentrum "Rickingahof" en daar was Opoe Faber natuurlijk al flink verrast dat de oudste en de jongste haar met haar verjaardag kwamen feliciteren. Maar toen verzocht Klaas haar om de jas maar even aan te trekken omdat we haar mee wilden nemen, omdat er een verrassing voor haar stond te wachten. Zij was intussen natuurlijk flink nieuwsgierig. En toen we in Hotel "De Zon" arriveerden en zij de hele familie ontwaarde had ze het best wel even moeilijk, zo verrast als zij was.

En bij het "Lang zal ze leve in de gloria‚Ķ.." was ze best wel onder de indruk, hoor.  Het werd een heerlijk feestje, waar we met genoegen nog aan terugdenken, zeker ook  aan de prachtige goochel-trucs, die (Oom) Wessel voor deze bijzondere gelegenheid te berde bracht.