De Faberkrant

Johan Faber Het familieorkest, het verhaal

Inderdaad een mooie haast ontroerende familiefoto met allemaal muziek ! De foto determinerend zien wij op de achtergrond NIET de Oldehove, maar de spitse toren van de Rooms Katholieke Kerk aan de Voorstreek in Leeuwarden, die de Leeuwarders  "de Roomse toren" noem(d)en. Een aantal jaren geleden is tijdens een fikse storm de spits eraf gebroken maar later er toch weer opgezet. En de foto is gemaakt op het platdak-terras van onze boven woning aan de Nieuweburen in Leeuwarden.

We zien dan Klaas op trompet, maar diens muzikale aspiraties hebben ongeveer veertien dagen geduurd! Naast Klaas broer Dirk, die blok- fluit speelde  Willem op de bugel en Rika op de piston, en alle drie deden ze dat bij Klein maar Dapper. Dirk en Willem speelden later allebei althoorn bij "De Volharding" En Jan en Duif speelden mandoline bij het Mandoline-ensemble van de IOGT, de "geheelonthouders-vereniging". Deze foto is even in elkaar gezet "voor de foto" want muzikaal had het niet de pretentie om gezamenlijk   wat te betekenen. Tot het publiek zullen vast behoord hebben naast vader en moeke "de kleintjes" (Jannie en Hannes), maar voor de foto moet toch een volwassen persoon nodig zijn geweest en ik denk haast dat de foto is gemaakt door onze huisvriend van toen Ele Hiemstra. Hij was kameraad van de jongens en ging met hen dan vaak de stad in. Maar soms bleef hij toch liever met mij een beetje spelen met de autootjes enzo.

De aktiviteiten wat de muziek betreft hielden trouwens niet op. Willem speelde later nog op de mandoline en ook  mijn beide  zussen gingen verder op de mandoline en speelden allebei bij een orkestje. Het mandoline-ensemble, waarin Jannie speelde, heeft voor mij nog een concert gegeven in de huiskamer op het Mariahof bij mijn thuiskomst uit Indië. Een ander bijzonder optreden, welke mij te binnen schiet, was dat van Rika en Willem. Bij de jaarwisseling 1937/1938 (?)togen zij (in de Willem Sprengerstraat ) met hun instrumenten naar boven en bliezen om exact twaalf uur tot verrassing van de hele  buurt voor het open raam de "réveille". En ikzelf bekwaamde mij, na mijn tamboerschap bij "Klein Maar Dapper", op het mondorgel en werd lid van de Mondorgelclub van Buurtvereniging "Jong Leven". Het mooiste nummer wat we daar speelden was de ouverture van "Orpheus in de Onderwereld".