De Faberkrant

26 augustus 2011 Fabers in Broek: 16 oktober

Beste famielje, Het is definitief. De volgende Faberdag wordt gehouden in Broek op Langendijk, en wel op zondag 16 oktober 2011. Lokatie is de Broekerveiling, een openluchtmuseum over de voormalige groentenveiling die daar werd gehouden. Een heel aparte lokatie, met een prachtige ruimte waar wij bij elkaar kunnen zitten. We verzamelen ons daar rond 11.00, dat is de openingstijd van het museum. Er is koffie met gebak, en daarna gaan we in 1 moeite door aan de lunch. 's Middags voorziet het programma in een rondvaart door het voormalige 'Duizend Eilanden rijk", en ene heuse groentenveiling waaraan u zelf mee kunt doen, dus weet niet verrast als u deze middag verlaat met drie boerenkolen en een zak uien.

Aan jullie nogmaals het verzoek om mij te laten weten of jullie op die datum aanwezig zullen zijn.
De financiele bijdrage voor deze dag is 35 euro, voor kinderen t/m 14 jaar is het 30 euro.
Gaarne uw bijdrage van tevoren overmaken op giro 2646021,. tnv P. Faber Amsterdam, onder vemelding van Faberdag 2011.


Wij hopen van jullie te horen!
Een hartelijke groet,
Paul, Monie en Toos