De Faberkrant

16 juni 2013 Wim Faber 1920-2013

Herinner mij zoals ik was.
Herinner mij in de stralende zon.
Zoals ik was,
toen ik alles nog kon.

Na een langzaam afnemende gezondheid is temidden
van zijn dierbaren heengegaan mijn maatje,
onze zorgzame vader en geweldige opa

Wim Faber

Leeuwarden,
11 november 1920
Vries,
12 juni 2013

 

 

Tinie Faber - van der Zwaag

Gon en Henk
Aina en Matthijs
Jildou
Jesse en Miranda

Freddy †

Freek en Gertruud
Holly (de hond)

 

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal
plaatsvinden op maandag 17 juni om 9:00 uur in de
Berkenzaal van het crematorium 'de Boskamp', gelegen aan
de Boskamp 5 in Assen.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar nog even te
ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium.

Condoleanceregister